Vi räddar liv till sjöss

Sjöräddningssällskapet har en enda uppgift – att rädda liv till sjöss. Varje år lämnar vi kajen över 7 000 gånger. Och med ett enda mål – noll omkomna till sjöss – kan vi inte bara fokusera på sjöräddning. Vi vet att förebyggande arbete, forskning och utveckling bidrar till att nå målet.

I över 100 år har Sjöräddningssällskapet, en ideell förening, haft uppdraget att rädda människor i sjönöd. Idag har vi 69 bemannade räddningsstationer längs vår långa kust och i de stora sjöarna. När larmet går är det någon av våra 2 000 frivilliga sjöräddare rycker ut, dygnet runt, året om. 15 minuter efter ett larm ska de vara på väg ut ur hamnen. Det ställer stora krav på både besättning, utrustning och placeringen av våra räddningsstationer.

Med övertygelsen att tid räddar liv, har Sjöräddningssällskapet satsat mycket under de senaste åren. Ett intensivt utvecklingsarbete gällande utrustning men också många nystartade räddningsstationer och en växande skara frivilliga sjöräddare.

– Arbetet med att driva sjöräddning i en ideell förening skiljer sig inte från hur en myndighet eller ett företag skulle driva det. Samma krav ställs på oss vad gäller utalarmering, behörigheter och klassning. Däremot skiljer vi oss åt genom att vi har frivillig besättning, en stor flotta och många stationer som varje år ska drivas med medlemsintäkter och gåvor och förhållandevis få medarbetare. Och det är en stor skillnad, berättar Rolf Westerström, vd för Sjöräddningssällskapet.

Läs mer! Nedan ser du ett axplock av allt vi gör. Mer utförlig information hittar du i vår Årsbok 2015.

Intensiv utveckling

Rsstd_Wallenstam
Rescue Wallenstam, 11 meters räddningsbåt med miljöfokus.

Med övertygelsen att tid räddar liv, har Sjöräddningssällskapet under de senaste åren satsat på att själva utveckla och bygga nya moderna räddningsbåtar som kan gå i hög fart, även i grov sjö. Gamla tiders skrov i trä och stål har ersatts av lätta och hållbara konstruktioner av kompositmaterial. De råoljedrivna tändkulemotorerna har följts av fyrtakts inombordare och moderna inombord dieselmotorer. Inte för att de gamla är dåliga, utan för att det finns bättre och miljövänligare utrustning.

– Arbetet med att driva sjöräddning i en ideell förening skiljer sig inte från hur en myndighet eller ett företag skulle driva det. Samma krav ställs på oss vad gäller utalarmering, behörigheter och klassning. Däremot skiljer vi oss åt genom att vi har frivillig besättning, en stor flotta och många stationer som varje år ska drivas med medlemsintäkter och gåvor och förhållandevis få medarbetare. Och det är en stor skillnad, berättar Rolf Westerström, vd för Sjöräddningssällskapet.

Miljöräddning – ett första förband för den marina miljön

None
Med vår höga beredskap är vi först på plats, även när miljön är hotad.

Tack vare en donation från specialoljeföretaget Nynas har 25 räddningsstationer utrustats med miljöräddningssläp och sjöräddare på alla räddningsstationer har utbildats i hur man begränsar olja i olika miljöer och situationer. Detta gör det möjligt för Sjöräddningssällskapet att aktivt delta i miljöarbetet i både sötvattens- och havsmiljö samt vara ett viktigt komplement till de andra miljövårdsresurser som finns i landet, men som har mycket längre inställelsetid.

– Eftersom Sjöräddningssällskapet är en etablerad räddningsorganisation med mycket hög beredskap, kan vi snabbt vara på plats om olyckan är framme. Tidiga och kraftfulla insatser är avgörande för hur stor spridning olja eller annan typ av miljöutsläpp får. Vi kan ge ett "första förband på miljön", avslutar Rolf Westerström.

Massräddning - en viktig fråga i världen

first
Massräddning kan lösas om varje handelsfartyg i reguljär trafik utrustas med rätt metoder och rätt utbildning.

Sjöräddning i världen är också en del av vårt arbete. Och då först och främst i massräddningsfrågan. Genom vårt projekt FIRST, som vi driver tillsammans med Stena Line och Chalmers, både utvecklar och testar vi nya massräddningsmetoder, samtidigt som vi genom IMO, International Maritime Organization, försöker driva frågan framåt globalt. Massräddning är ingen nationell angelägenhet - det är i högsta grad en internationell fråga, där samarbete och samsyn är a och o.

– Att rädda nödställda ur havet från ett stort fartyg är en utmaning som ibland blir både omständigt och tidskrävande med dagens traditionella utrustning. Stora färjor och lastfartyg ska inte bara ska kunna evakuera snabbt utan också kunna starta en räddningsaktion själv, om de är först på plats vid en olycka. Vår idé är att utrusta varje handelsfartyg i reguljär trafik med lyftkran, som lätt kan lyfta ombord fullastade livflottar. Med små och snabba ytenheter, som flyttar livflottarna till lyftkranen, så är en massräddning inom rimlig tid faktiskt möjlig. Med dagens erkända metoder är vi inte mycket längre komna än när Titanic en gång sjönk, menar Rolf Westerström.

Med svävare stärker vi beredskap även vintertid

Svävare från Kronoberg o Visingsö
När isen ligger är svävaren kanske enda utvägen till räddning.

En annan satsning under senare år är svävare. När isen ligger kan svävare vara den enda framkomliga räddningen. Sjöräddningssällskapet har både en öppen och en stängd modell, allt för att macha de olika behov vi har runt om i landet. Till varje svävare finns också en trailer för att varje svävare ska vara flexibel och kunna transporteras dit behovet för närvarande är som störst. I samråd med Sjöräddningscentralen gör vi ständiga förflyttningar när isen slår till, allt för att finnas på plats där vi som bäst behövs.

Kontakta oss

Besök, ring eller mejla oss gärna.

Kontaktuppgifter

Sök en sjöräddningsstation

Visa alla stationer

Kustväderapp

Vår prisbelönta kustväderapp har uppdaterats. Förutom att den visar hur havet ser ut i olika vindstyrkor och väderförhållanden, kan du numer även skicka ett sms med din position. Det höjer säkerheten och gör dig mer social på sjön!

Läs mer

Ring 112 vid fara för liv till sjöss

Vid fara för liv till sjöss, sjukdom eller olycksfall i båt eller på land - ring alltid 112.

Sjöräddningssällskapets förebyggande utryckning för medlemmar är endast till för icke akuta hjälpinsatser.

Bli medlem

Hjälp oss rädda liv. Bli medlem.

Anmälan

Din gåva räddar liv

Vi har många frivilliga och liten administration. Du kan vara säker på att din gåva går till att rädda liv.

Läs mer

Ge en gåva

Massräddning

Stora olyckor till sjöss har världens räddningsorganisationer fortfarande mycket svårt att hantera. Sjöräddningssällskapet har en ledande roll i den internationella utvecklingen av bättre massräddning.

Läs mer

Ge en gåva

Hjälp oss rädda! Plusgiro 90 05 00-0. Bankgiro 900-5000.

Läs mer

Sjökort

Se larm, stationer och räddnings- båtar på det interaktiva sjökortet.

Se hela sjökortet

Ladda ner banners och widgets

Stöd oss genom att lägga in våra banners och widgets på din hemsida eller blogg. Du får bra innehåll och skapar sympati.

Ladda ner här
© 2016 Sjöräddningssällskapet · Plusgiro: 900 500-0 · bankgiro: 900-5000