Sjuktransport, Ringsö

På ön Ringsö nära Stallarholmen finns sjukvårdsbehov. Sjöräddningscentralen länkar samman räddningsbåt Pötha F-son med SOS och ambulans 9430. Patient behöver till sjukhus!

Vi hämtar ambulanspersonal vid Sjöbacka brygga. Efter kort stopp på Ringsö vänder vi åter med patient ombord. 

För besättningen är uppdraget färdigt vid midnatt. Färd åter till Strängnäs i vacker sommarnatt. Tankning i Stallarholmen där sjömacken även bjuder på nattfika.

Tack till ambulans 9430 för gott samarbete!

Ditt namn/era namn skrivs ut här