Efterforskning av drivande vitt föremål till havs

Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) larmar ut RS Åhus för efterforskning av från land observerat drivande föremål öster om Gropahålet. Det råder frisk frånlandsvind. Efter ett kort sök hittas en stor drivande badleksak. Eftersom ingen person anmälts saknad avbryts vidare sök efter samråd med JRCC.

Ditt namn/era namn skrivs ut här