Grundstötning vid Revhaken

Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, larmar ut RS Åhus till en 20-fots kabinbåt som efter motorhaveri draggat in mot revet vid Revhakens nedre ledfyr. Båten står långt in bland sten och grynnor. Vi har gått ut med både Resque 8-54 och Rescuerunner KJ. Rescuerunnern går in på grunt vatten, kopplar bogsertross och drar loss haveristen. Ute på djupare vatten tar Resque 8-54 över och bogserar in till Åhus hamn. Allt väl med besättningen och inget läckage i båten.

Ditt namn/era namn skrivs ut här