Simmare i utström vid Juleboda

Vid pålandsvind uppkommer ibland strömmar, s.k. utströmmar (eng: rip current) invid sandstränderna längs skånekusten. Idag kom ett larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om att en simmare dragits med strömt vatten ut från stranden. Sjöfartsverkets helikopter LG004, RÄddningsstation Åhus och Räddningsstation Kivik blev utlarmade. Landvägen gick räddningstjänsten. Innan framkomst hade simmaren själv lyckats ta sig oskadd iland och vi kunde återgå till respektive station.

Ditt namn/era namn skrivs ut här