Välkommen till RS Åmål

RS Åmål grundades år 2004 och har idag ett 15-tal frivilliga. Stationen är belägen på Sjöfartsverkets område intill Örnäs camping. Vår stations position är 59°2'56.2"N 12°43'8.9"E I vår flotta ingår en räddningsbåt 90E, Rescue Sune och rescuerunner Johannes.

Vårt primära arbetsområde är Dalbosjön, Vänerns västra sida. Åmål, Säffle, Köpmannebro, Mellerud är platser vi ofta besöker.

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0705-80 80 73

Stationsansvarig:
Tf stationsledning, 031-761 4285

Epost: rs.amal@ssrs.se

Ladda ner vCard

Förebyggande utryckning03 oktober 21:56 RS Åmål

Stopp på årets sista tur

Mastat av för säsongen och motorn stannar.

Får samtal från medlem som är ute på årets sista tur i vackert väder. På väg till upptagningsplats stannar

Förebyggande utryckning16 augusti 14:16 RS Åmål

Trästock i farleden

OP jouren ringer om en trästock i farleden norr om Säffle, Byälven.

Utanför ordinarie område - slussning krävdes.

Jourhavande skeppare fick samtal från OP jouren om att en stock ligger farligt till i en farled utanför Vänern. 

I ett av

Förebyggande utryckning08 augusti 11:34 RS Åmål

Sjunket sjömärke ligger farligt till

Farligt sjömärke ligger mitt i farled

Vi får kännedom om att ett sjömärke i ett prickpar ligger under ytan. Detta har tidigare justerats av sjöfartsverket

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här