Diesel stopp i trång farled

Efter att seglat till inloppet av Limskärsleden fortsätter färden med motor. Dessvärre stannar motorn ganska snart och att segla från platsen är i stort sett omöjligt utan att gå på grund. Vi hjälper vår medlem tillbaks till hemmahamn för reparation.

Limskärsleden i skymning.

Ditt namn/era namn skrivs ut här