Fastnat på grund

Det var lite för grunt för segelbåten. Vi kopplade till storfallet och med en lätt vinkling av segelbåten gled den smidigt ut till de djupare vatten

Ditt namn/era namn skrivs ut här