Första resan

Fel på bränslemätare gav motorstopp på första resan. Efter att vi fyllt bränsle kunder båten gå till hemmahamn på egen maskin.

Ditt namn/era namn skrivs ut här