Kylproblem efter resa i Dalsland kanal

Troligt impellerhaveri efter skräp i kylvattenfilter. Medlemmen fick hjälp med bogsering till Sunnanå där reservdelar kunde anskaffas för att åtgärda felet .

Ditt namn/era namn skrivs ut här