Ankare får ej fäste efter motorhaveri.

Larm från en båt med motorhaveri som driver mot land trots att de har kastat i 2st ankare. När vi anländer har de ca 30 meter kvar innan de driver upp på grund. Vi kopplar dem till Rescue Sune och bogserar till deras båtplats i Stacka.

Ditt namn/era namn skrivs ut här