Båt på grund, larm om ev drunkningsolycka

Larm om en övergiven båt vid inloppet till Sunnanå. Vi hade tidigare under natten fått viss information om situationen men haveristen önskade lösa situationen på egen hand. Något senare blev båten övergiven och eftersom Sjö- och flygräddningscentralen ej fick kännedom om hur det gått till bedömdes situationen som ev. drunkningsolycka. Polis, räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet larmades ut. Under eftersök konstaterades att alla ombord nu var säker på land.

Ditt namn/era namn skrivs ut här