Befarad drunkning Åmålsviken

Befarad drunkning, Näsviken Åmål.

Vid iskanten vid Näsvikens mynning upptäcktes en mindre "räddningsbåt", ca 3,5m och en frälsarkrans.

Räddningstjänsten larmades till platsen och de önskade få hjälp av RescueRunner Johannes med sökning i området.

Efter att räddningstjänsten hämta in "räddningsbåten" med hjälp av ”isbräda” konstaterade bl.a. via skador på skrovet att båten legat i en längre tid och inga personer förväntandes finnas i området.

På väg till sjösättning av RescueRunner Johannes, (västra delen av Åmålsviken var då isbelagd) avbröts uppdraget och vi återvände till räddningsstationen för återställning inför nästa larm.

Näsviken 2018-04-03 Foto: Anders Eriksson

Ditt namn/era namn skrivs ut här