Draggar mot land, hål i skrov.

JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) ringer om en båt med vatteninträngning. Dragg har släppt och båt mot klippa med hål i bordläggning som följd. Försöker hinna hem men misslyckas och ber om assistans. Hjälper till sjösättningsramp där båtvagn möter. Åter station .

Ditt namn/era namn skrivs ut här