Drivande båt

En segelbåt lossar från sin förtöjning i Näsviken och mot alla odds driver den ut utan att skadas. Vi kan snabbt undsätta och bogserar till säker plats.

Ditt namn/era namn skrivs ut här