Hjälp på land

När vi är på stationen för att återställa material efter ett medlemsuppdrag hör vi ett rop på hjälp. En person har fått kemikalier i ögonen i samband med båtarbet på land. Vi har utrustning med oss så att ögonen sköljs tills ambulans kommer på plats och fortsätter behandling.

Ditt namn/era namn skrivs ut här