Kapsejsad mindre båt

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) att personer befinner sig på ett skär i Millessviks skärgård efter att deras båt sjunkit. Rescue Sune går ut och i grov sjö hämtar tre blöta personer från skäret. De är då nedkylda men i övrigt god vigör och får värma sig ombord under transporten till hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här