Katamaran kapsejsade i hård vind

I den hårda vinden kastades en person överbord vid en gipp. Hen blev upplockad av förbipasserande båt som tursamt passerade i området. Efter att båten bogserats in och lämnats i en vik, liggande på sidan med seglen hissade var det rimligt för andra att tro att någon person  fanns kvar i sjön, utan båt. Efter en kortare efterforskning kunde vi konstatera att alla var i säkerhet. Båten bärgas när vinden möjliggör det.

Ditt namn/era namn skrivs ut här