Larm från personlig nödsändare i närheten av Åmål

Larm till RS Åmål från Sjö- och Flygräddningscentralen, då en PLB (Personal Locator Beacon, nödsändare) skickat sporadisk nödsignal från vårt område. Rescue Sune avgick och kontrollerade området som signalerna kommit från. Rescue Sune scannade på plats också in en sporadisk signal från PLB:n. Dock var PLB-signalens bäring mycket diffus. Då det ej fanns något fartyg i nöd på platsen kallades fler sökresurser in, Rescue Maximat och sjöräddningshelikoptern Lifeguard 006 från Göteborg. Rescue Maximat genomförde strandnära sök medan Rescue Sune sökte av öppet vatten. Lifeguard 006 sökte av hela området. Efter nära tre timmars sökande avblåste Sjö- och Flygräddningscentralen insatsen eftersom det då ej var rimligt att någon nödställd fanns i området. Samtliga enheter återgick till hemmahamn för bunkring och återställning av materiel.

Ditt namn/era namn skrivs ut här