Rop på hjälp i natten

Kl. 23.58. Flyg och sjöräddningscentralen ringer upp jourhavande skeppare om att nödrop hörts på Norra viken, Åmål. Då en järnvägsbro begränsar seglingshöjden in till viken använder vi vår Rescue runner Johannes. Vi söker och lyssnar av hela viken utan att hitta någon i nöd. Uppdraget avbryts därefter och vi återgår till räddningsstationen där vi förbereder utrustningen för nästa uppdrag. Troligen kom ropen från land.

Ditt namn/era namn skrivs ut här