Träbåt med läckage.

Träbåt i dåligt skick tar in vatten i höjd med Skarven. Tillsammans med Rescue Iris, Kållandsö bistår vi med nödlänspumning så att båten kommer till hamn för åtgärder.

Ditt namn/era namn skrivs ut här