SAR övning

SAR övning i Åmåls viken 22 maj

Passagerarbåten Vänervåg (fiktivt) på grund

Passagerarbåten Vänervåg användes som övningsfartyg vid en SAR övning onsdag den 22 maj. Scenariot var att den hade gått på grund med passagerare ombord, tog in vatten och personer ombord med lättare skador. 

Räddningtjänsterna i Åmål och Säffle medverkade tillsammans med SSRS och Frivilliga resursgruppen, FRG. Utöver dessa fanns även 17 st frivilliga från ambulansförarutbildningen i Skövde på plats som statister. Ett flertal av dessa hoppade i vattnet under kontrollerade former, men med vattentemperaturer på ca 10-15 grader hade fler önskat att de haft våtdräkter underst. 

Radiotrafik, handhavande, samverkan och passagerarfartygets egna rutiner testades. Därefter förflyttning av de ombord som behövde till ambulansen för kontroller. Efter detta sammanstrålade alla för gemensam fika och genomgång. Därefter hemfärd till stationer, hemmahamnar och andra ställen för alla medverkande.

Tack för en bra övning!

 

Säffle räddningstjänst plockar upp personer ur vattnet
Radiokommunikation mellan enheter och JRCC övades.
Transport till ambulans för några av de ombordvarande.
Nedkylda fick varma filtar och kontroller av ambulanspersonalen

Ditt namn/era namn skrivs ut här