Förebyggande utryckning

Uppdrag söndag - del 2

På söndagskvällen hör en medlem av sig som befinner sig i farleden in mot Stegeborg/Mem. Motorn har stannat och man misstänker bränslebrist. På plats med Rescue Ingegerd Ramstedt lånar vi ut 10L diesel men motorn startar ändå inte och vi konstaterar att det beror på en läckande bränsleledning. En av oss i besättningen tar med sig verktyg och hjälper till att byta slangen (medlemmen har en ny slang) och efter lite arbete startar motorn och medlemmen kan fortsätta sin färd in mot Göta Kanal.

Ditt namn/era namn skrivs ut här