Förebyggande utryckning

Det blåser hårt i vårt område när en fritidsbåt med 2 mans besättning hör av sig. De berättar att de har fått maskinhaveri i inloppet till en hamn. De har lyckas ankra men är osäkra på om de draggar och har endast 15 meter kvar till land. Vi bemannar Rescue Ingegerd Ramstedt och sätter kurs mot aktuell position. På plats säkrar vi båten och hjälper till med felsökning. Vi konstaterar att felet troligen är bränslerelaterat och vi bogserar till hemmahamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här