Förebyggande utryckning

Förebyggande utryckning - Medlem med maskinhaveri vid Måsskären.

En Bayliner har tappat framdrivning och man tror att det är fel på drevet. Besättningen önskar därför hjälp in till ett närliggande varv för upptagning och reparation. Rescue Ingegerd Ramstedt med besättning assisterar med bogsering och tilläggning och återgår därefter till hemmahamn.

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här