Förebyggande utryckning

Medlem som befinner sig i höjd med Harstena kontaktar oss då de har bränsleproblem med följden att de inte kan gå för motor. Det är mycket lite vind i området men medlemmen sätter segel och går mot Gryts varv. Vi avgår efter en stund med Rescue Ingegerd Ramstedt och när vi kommer fram till medlemmen kopplar vi och bogserar sista biten in till säker hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här