Medlemsservice

Medlem hör av sig nu på morgonen då hen har kört på grund i Lindökanalen med både propellerskada och hål i botten som följd. Det är ingen överhängande  fara eftersom medlemmen har tagit sig in till stranden men medlemmens familj är kvar ute på en ö. Vi bemannar Rescue Ingrid af Slättö och hämtar medlemmen och skjutsar över hen till sin familj. Vi bistår även med sjösättning av deras andra båt så att de kan ta sig in till land.

Ditt namn/era namn skrivs ut här