Medlemsservice

En grupp på 7 kanotister, medlemmar i Sjöräddningssällskapet, är sedan i torsdags ute och paddlar i södra delen av vårt område. När det under söndagen blåser upp och våghöjden tilltar behöver 2 av kanotisterna hjälp till fastlandet. Vi avgår med Rescue Ingrid av Slättö och på plats bogserar vi till Tyrislöt. Vi tackar för oss och går åter Arkösund.

Ditt namn/era namn skrivs ut här