Medlemsservice

Vi får Telefonsamtal från en medlem som kört på grund med sin motorbåt vid Stora Ålö och skadat framdrivningen. Vi lämnar kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt och sätter kurs söderut i novembermörkret. När vi är på position inleder vi med att transportera en av besättningsmedlemmarna till platsen där bilen är parkerad och därefter bogserar vi haveristen till Gryts båtvarv.

Ditt namn/era namn skrivs ut här