Brand på ö

Sjö- och flygräddningscentralen / SOS kontaktar oss och frågar om vi kan vara behjälpliga vid en skogsbrand på en bebodd ö i södra delen av vårt område. Vi bemannar Rescue Ingegerd Ramstedt och beger oss mot positionen. På väg fram tar vi kontakt med Räddningstjänsten och Kustbevakningen som också är utlarmade för att hjälpa till. Vi beslutar att Rescue Ingegerd Ramstedt går direkt till brandplatsen och påbörjar släckning och Kustbevakningen, som kommer söder i från, hämtar upp Räddningstjänsten i Fyrudden. Framme på plats ansluter boende på ön och hjälper till i släckningsarbetet. Det brinner på flera ställen på ett större område i svårtillgänglig terräng. Efter ett par timmars släckningsarbete är läget under kontroll och vi behövs inte på plats längre. Vi går åter Arkösund för återställning. Kustbevakningen och Räddningstjänsten stannar kvar på platsen för lite mindre eftersläckning.

Vi tackar boende på ön för god hjälp och Räddningstjänsten och  Kustbevakningen för ett gott samarbete.

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här