Samverkande räddningsinsatser i skärgårdsområdet

Samverkande räddningsinsatser i skärgårdsområdet

Strax efter midnatt natten mot lördag får vi ett larm på fastlandet i närområdet kring Arkösund och det gäller en person som är i behov av sjukhusvård. Utöver oss har SOS även larmat ut Räddningstjänsten i Ö Husby samt ambulans från Norrköping. När vi kommer fram till aktuell adress gör vi ett första omhändertagande och lämnar över till ambulansen när de anländer.

Ditt namn/era namn skrivs ut här