Samverkande räddningsinsatser i skärgårdsområdet

Tidigare idag fick vi ett larm från SOS gällande en person i Arkösund som behövde komma till sjukhus. Vi är snabbt på plats och gör ett första omhändertagande innan vi lämnar över till ambulans.

Ditt namn/era namn skrivs ut här