Sjöambulans

Strax efter föregående uppdrag kommer nästa larm från SOS. Nu gäller det en sjuktransport från en båt i Gryts skärgård. Vi hämtar ambulanspersonalen i Fyrudden och går därefter till aktuell position. På plats gör vi ett första omhändertagande och transporterar sedan patienten till ambulansen för vidare transoprt till sjukhus.

Ditt namn/era namn skrivs ut här