Sjöambulans

Ett par timmar efter att vi kommit hem från föregående uppdrag, klockan 00.51, önskar SOS hjälp med en sjöambulans. Personen, som befinner sig på en ö söderut i vårt område, har bedömts ha ett behov att komma till sjukhus. Vi går direkt till aktuell position och på plats gör vi ett första omhändertagande och därefter går vi till väntande ambulans i Tyrislöt. I Tyrislöt undersöker ambulanspersonalen personen och gör bedömningen att personen kan återvända till bostaden varvid vi skjutsar tillbaka personen till aktuell ö. Ett stort tack till ambulans 9130 för fin samverkan.

Ditt namn/era namn skrivs ut här