Sjöräddning

Ett samtal som började som en förebyggande utryckning vände snabbt till att bli en sjöräddning.

Besättningen på en 20 tons segelbåt kontaktar vår medlemsctntral och önskar hjälp med bogsering då deras maskin stannat, troligen beror detta på att smuts i dieseltankarna "rörts upp" i den kraftiga sjögången. På bilderna ser det relativt lugnt ut men våghöjden på aktuell position var uppemot 2 till 2,5 meter.

När vår jourhavande skeppare ringer upp haveristen konstaterar han direkt att läget är mycket allvarligare än väntat och ändrar status till Sjöräddning. Vi får uppgifter om att man inte kan segla på grund av området är mycket svårnavigerat (grundområde) i den kraftiga vinden och sjögången och i samband med att besättningen försöker ankra upp båten har en i besättningen skadat sina händer. Man lyckas få i ankaret men båten driver och ankaret har svårt att få fäste. Deras position är strax norr Harstena. Ankaret fäster dock i sista minuten endast ca 30 meter från en klippa.

Sweden Rescue kopplas direkt in i ärendet och de kallar omedelbart ut Sjöräddningssällskapet, vi lämnar kaj med Rescue 913 och Rescue Ingegerd Ramstedt, Kustbevakningen som går mot haveristen med KBV 313 samt KBV 412 och även Sjöfartsverkets helikopter Life Guard från Visby lyfter och går mot platsen (flygfotot är taget av helikoptern/Sjöfartsverket).

Rescue 913 och Rescue Ingegerd Ramstedt går mot haveristen norrifrån och Kustbevakningens enheter kommer söderifrån. Vi är på plats samtidigt och genast påbörjas räddningsarbetet. Besättningen på KBV 313 får över en bogsertross, med hjälp av kastlina, till haveristen så att bogsering kan påbörjas. Då det är kraftig sjögång går en i besättningen på Rescue Ingegerd Ramstedt över till KBV 313 för att hjälpa till i arbetet med  bogseringen. Efter en liten stund är haveristen säkrad och bogseras till säker hamn i Tyrislöt.

Vi på deltagande enheter är alla efter utfört uppdrag glada över att vi lyckats avvärja en större olycka och ett stort tack säger vi på RS Arkösund till inblandade organisationer för mycket gott samarbete.

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här