Gräsbrand på ö

Larm från SOS angående brand på ö med intilliggande byggnader. Vi bemannar Rescue Ingegerd och går mot positionen. Framme på ön påbörjas släckningsarbetet. Efter ett par timmar är elden släckt och vi kan gå åter stationen. Enheter dragna: Räddningstjänst, KBV och SSRS

Ditt namn/era namn skrivs ut här