Utbildning en viktig del i vår verksamhet

Idag genomför en instruktör från Transas en endagsutbildning i det nya navigationssystem (Transas)som vi använder i vår 12:a, Rescue Ingegerd Ramstedt. Systemet är mångsidigt och vi kan bland annat dela positioner och rutter med andra sjöräddningsenheter och JRCC i Göteborg kan även skicka ut en rutt och postion till en haverist direkt till vår enhet. Detta är ett fantastiskt verktyg men det kräver även att befälhavare och navigatör övar kontinuerligt så att de är väl fötrogna med systemet när det är "skarpt läge".

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här