Övning ytbärgning

Idag har några av oss tillbringat några timmar i Östersjöns kalla vatten (ca 8-10gr). Övningen går kortfattat ut på att en ur besättningen agerar "person i vattnet", en agerar ytsimmare  och en person är linskötare. Det kan se enkelt ut men vi kan lova att morgondagen bjuder på en del träningsvärk.

Ditt namn/era namn skrivs ut här