Rekognisering av isläget

Som ni som följer oss vet genomför vi vintertid regelbundet rekognoseringar av isläge och tillgänglighet till hamnar och angöringsplatser där vi vid behov tex kan möta upp ambulansen. Idag har vi varit på sjön Glan med vår svävare Rescue Länsförsäkringar Östgöta för att uppdatera oss på var vi har lämpliga platser för att lasta och lossa vår svävare. Även om kartan säger en sak så är det viktigt att säkerställa att den stämmer med verkligheten, både vad gäller framkomlighet (bärighet etc) men även vad gäller eventuella vägbommar och andra av männsikan ditsatta hinder. Idag fick vi även besök av personal från Länsförsäkringar Östgöta (vår donator)  som ville se vår svävare i arbete.

 

Ditt namn/era namn skrivs ut här