Samverkansövning

Nu ikväll har Sjöfartsverket genomfört en samverkansövning i vårt område. Deltagande organisationer var förutom vår station Ambulansen i Östergötland, Räddningstjänsten i Östergötland samt Räddningstjänsten i Södermanland, Kustbevakningen samt Lots. Tanken var även att Sjöräddningshelikoptern i Visby skulle varit med men på grund av dåligt väder (väldigt låg molnhöjd) så blev så inte fallet.

Vi hade ett flertal olika scenarier med ett flertal skadade, bland annat brand i båt och en helikopter som störtat.

Ett stort tack till Sjöfartsverket och dess personal för en mycket givande övning. Vi vill även rikta ett stort tack till alla markörer som gjorde övningen extra realistisk och verklighetstrogen..

Ditt namn/era namn skrivs ut här