Service en stor del av vår vardag

Att gå igenom, utföra service och underhålla utrustning, båtar och lokaler är en mycket stor och viktig del av det arbete som stationens frivilliga utför. Nu ikväll utförs service och underhåll på vår Rescuerunner Rescue Gränsö.

Ditt namn/era namn skrivs ut här