Svävarträff i Orsa

Några av oss på stationen har varit på den årliga svävarträffen i Orsa. Syftet med svävarträffen är att stationernas instruktörer ska ges möjlighet till en så kallad avrostningshelg enligt samma princip som motorcyklister har när motorcykeln tas ut från vintervlan. Årets svävarträff hade dock på grund av Covid ett annorlunda upplägg. Istället för att alla samlades en och samma helg så delades landets svävarekipage upp på tre helger. All mat severades på rummet och all klassrumsutbildning skedde digitalt. Överlag så var säkerhetsnivån mycket hög och ytterligare ett exempel på detta så testades alla deltagare vid ankomst.

Något som var extra kul för oss var att vi fick möjliget att öva tillsammans med med Rescue Länsförsäkringar II som precis som vår svävare är donerad av Länsförsäkringar Östgöta

Ditt namn/era namn skrivs ut här