Basic SAR-övning med RS Piteå, RS Luleå och under utbildning RS Kalix

Samverkan och sökövning stod på schemat när de stationerna träffades i Luleås södra skärgård.

Reportage
Magnus Jodérus
Publicerad7 aug 2023 RS Luleå
RS Piteå, RS Luleå och den planerade stationen i Kalix träffas för gemensam övning.
RS Luleå, RS Piteå och den planerade stationen i Kalix övar tillsammans. Fotograf:Foto: RS Luleå

Lördag 16 juli samlades 19 frivilliga sjöräddare från stationerna i Piteå och Luleå och den nya planerade stationen RS Kalix på ön Antnäs-Börstskär i Luleå södra skärgård på gränsen till Piteå skärgård.

Vi har med fyra båtar, Rescue LuleåEnergi, Rescue Carmen Wallenius, Rescue Piteå och Rescue Albert Isakson, tränat ett antal moment inom Basic SAR.

RS Piteå, PS Luleå och Kalix övar tillsammans
Fyra båtar deltog i övningen. Foto: RS Luleå 

Övningen bestod av: sök på vatten efter föremål, krattsökning, ytsimning, bordning av båt, transport av person upp i båt samt mellan båtar (med docka eftersom vi av säkerhetsskäl aldrig övar dessa moment med personer). 

Övningarna bygger på de situationer som vi frivilliga sjöräddare förväntas kunna möta vid uppdrag.

Vi var totalt 19 frivilliga från Luleå, Piteå, Kalix och Haparanda, både erfarna sjöräddare och nya elever under upplärning. Tack alla inblandade för en fantastiskt nyttig dag!