”En investering i hallänningarna”

Ett förutsättningslöst samtal. Det var allt som krävdes för att RS Grötviks önskan om en egen 8-metersbåt skulle bli verklighet.

Reportage
Sjöräddningssällskapet
Publicerad1 maj 2023
Åtta meters Rescue Länförsäkringar Halland i Gunnel Larson-klassen tar sig fram över vattnet

I slutet av 2021 togs den nya räddningsbåten i bruk och i april 2022 namngavs den till Rescue Länsförsäkringar Halland. 

– När vi fick frågan om att bidra kände vi direkt att det var helt i linje med hur vi vill bidra i samhället. Därför bekostade vi gärna en ny räddningsbåt. Vi ser det som en investering i hallänningarna, och något som även sommargästerna får nytta av, säger Sofie Johansson, Länsförsäkringar Halland.

Under sommaren lockas som bekant många människor till Hallandskusten, vilket innebär att det uppstår tillbud och sker olyckor på och vid vattnet.

– När det händer något gör Sjöräddningssällskapet nytta på så många sätt. Det är en viktig aktör som räddar liv och bidrar till ökad trygghet både till sjöss och på land, säger Sofie Johansson.

Länsförsäkringar har tidigare stöttat Sjöräddningssällskapet i andra delar av landet. Rescue Länsförsäkringar Halland blir den sjätte båten som bär försäkringsbolagets namn. 

– Vårt överskott ska återinvesteras i våra kunder. Vi har allt att vinna på att jobba förebyggande med trygghet, livräddning och aktiviteter som kan förbygga olyckor, säger Sofie Johansson.

Läs mer om Rescue Länsförsäkringar Halland här