Ett motorbyte förlänger livet 

Med våra 270 räddningsenheter är Sjöräddningssällskapet ett av Sveriges största rederier. En räddningsbåt har länge sagts ha en livslängd på 25 år, men med uppgradering och återbruk förlängs båtens liv ytterligare några decennier. 

Reportage
Sjöräddningssällskapet
Publicerad7 jul 2023
Rescue Amalia Wallenberg var den andra båten som byggdes i Victoriaklassen
14 båtar i Victoriaklassen har fått nya motorer.

– Förutom genom nybyggnationer föryngrar vi flottan genom att byta ut åldrade motorer och system. De utbytta delarna får i sin tur vara reservdelar till andra båtar, säger Bert-Ola Lindros, ansvarig för drift och underhåll på Sjöräddningssällskapet    

Framför allt är det motorer, elsystem och manöverkontrollsystem som uppgraderas. Fördelarna är flera. De nya motorerna är betydligt lättare än de ursprungliga, och ger därför båten en lägre totalvikt. Med el- och kontrollsystem har det skett en stor utveckling de senaste åren, så en båt från slutet av nittiotalet får ett tydligt lyft med nya övervakningssystem som gör dem säkrare och mer miljövänliga. Systemet möjliggör också att spara all motordata, vilket förbättrar både service och support.

– Båtarnas nya maskinövervakningssystem begränsar motorernas effekt under normal drift till cirka 80 procent, men går enkelt att koppla bort vid larm. Framför allt minskar det slitage och effektuttaget ger en lägre bränsleförbrukning, säger Bert-Ola Lindros.  

Hittills har Sjöräddningssällskapet uppgraderat 14 båtar i Victoriaklassen, och tempot ligger på tre båtar om året. Vissa uppgraderingar har bekostats av båtens ursprungliga donator. Med ett mindre tillskott kan alltså donatorn förlänga livet på räddningsbåten man en gång skänkte. 

Texten publicerades i Trossen nummer 1 2023.