Historien om RS Kalmar

Här följer en beskrivning av viktiga händelser på RS Kalmar sedan arbetet startade 2002.

Reportage
Andreas Svensson
Publicerad24 feb 2021 RS Kalmar
Sjöräddningssällskapets stationshus i Kalmar

Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Kalmar, RS Kalmar grundades år 2005, men arbetet och planeringen med att starta en station i Kalmar började redan 2002. Åren innan stationen grundades behövdes för att få igång en station med allt vad det innebär; hitta frivilliga, få ihop donationer till verksamheten och slutligen även en räddningsbåt.

RS Kalmar består av både kvinnor och män med varierade sysselsättningar och bakgrunder.
RS Kalmar består av både kvinnor och män med varierade sysselsättningar och bakgrunder.
Rescue Swedbank och Rescuerunner Nils-Oskar. Två enheter som utför många uppdrag tillsammans varje år i Kalmarsund.
Rescue Swedbank och Rescuerunner Nils-Oskar. Två enheter som utför många uppdrag tillsammans varje år i Kalmarsund.
Miljöräddningssläp utanför Kalmar slott
Sedan sommaren 2010 har RS Kalmar ett miljöräddningssläp. Med hjälp av det kan vi även hjälpa vår marina miljö vid olje- och kemikalieutsläpp.

2004 

Fick stationen donationen till sin första räddningsbåt, en båt i Gunnel Larson-klassen. Båten doneras av Swedbank och började byggas i slutet av 2004 på R1 Marin i Jönköping och planeras vara klar till hösten 2005.

2005 

En vårdag i mars fick stationen sin första båt, i väntan på att den som man fått donationen till håller på att byggas. Båten skänktes till Sjöräddningssällskapet från Walleniusrederierna och var tidigare MOB-båt (man över bord) på Walleniusfartyget Don Pasqualle. Båten döps till Rescue Don Pasqualle och får byggnummer 6-08. Det var med denna båt som stationen kunde börja sitt arbete och utbildning på lokal nivå.

Samma år levererades den nybyggda båten i Gunnel Larson-klassen till stationen i Kalmar. I och med detta påbörjades också träningen med den nya båten och stationen övade för att kunna bli en operativ räddningsstation.

Rescue Don Pasqualle, sommaren 2005
Rescue Don Pasqualle, sommaren 2005
Rescue Swedbank på uppdrag.
Rescue Swedbank på uppdrag.

2006 

Den 20/5 var det en stor dag för alla frivilliga sjöräddare på RS Kalmar. Räddningsbåten i Gunnel Larson-klassen skulle döpas och stationen skulle invigas. Räddningsbåten döps till Rescue Swedbank av fd. landshövdingens fru Anna Lindgren vid en ceremoni i Kalmar Gästhamn. Samma dag invigs också räddningsstationen med bland annat tal från Sjöräddningssällskapets VD Rolf Westerström och öppet hus av lokalen vid gästhamnen, där man huserar utrustning och räddningsbåtarna placeras.

När året börjar lida mot sitt slut summerar man 19 utförda uppdrag under första operativa året.

2007 

Stationen påbörjar sitt andra operativa år samtidigt som besättningen är tvungna att flytta från den lokal man fått från Kalmar kommun, då kommunen fick en hyresgäst dit. Besättningen få inhysa utrustning i en lokal en bit bort från räddningsbåtarna, vilka fortfarande är kvar i gästhamnen.

2008 

Året fortlöper och ett flertal nya frivilliga börjar på stationen. När året summeras kan man se en kraftig ökning av uppdrag, både medlemsservice och skarpa SAR-larm. När isen lägger sig i Kalmarsund förflyttas Rescue Swedbank till västkusten där aktern skall byggas om.

2009 

Året börjar med att stationens tidigare uppsyningsman David Idermark lämnar över till nya uppsyningsmannen Anton Kock.

På våren får de frivilliga sjöräddarna det glädjande beskedet att stationen ska få en Rescuerunner. Sedan starten har man konstaterat att den specialbyggda vattenskotern skulle passa utmärkt i farvattnen runt Kalmar. Rescuerunnern döps av donatorn och tillika gudmodern Anna-Lisa Nilsson till Rescuerunner Nils-Oskar efter hennes make, vid en ceremoni på huvudkontoret i Långedrag den 4/6.

Under året blir det också aktuellt med att RS Kalmar ska få ett miljöräddningssläp och de frivilliga sjöräddarna utbildas i miljöräddning. Med anledning av det vältrafikerade sundet och den ökande hamnverksamheten, både handelshamnen och gästhamnen anser man att placeringen av ett miljlösläp i Kalmar är väl lämpad. Själva miljösläpet kommer till Kalmar under hösten.

Vid dopet av Rescuerunner Nils-Oskar.
Vid dopet av Rescuerunner Nils-Oskar.
Uppvisning av Rescuerunner Nils-Oskars utmärkta förmåga att bärga personer i vattnet.
Uppvisning av Rescuerunner Nils-Oskars utmärkta förmåga att bärga personer i vattnet.

2010 

Arbetet med att hitta en ny plats för räddningsbåtarna och möjligheten att upprätta ett stationshus i närheten av dem påbörjas. Tullhamnen ses som den bästa platsen att förlägga stationen på under lång tid framöver och arbetet med insamling och planering sätter fart.

6/9 invigs miljöräddningssläpet Miljöräddningssläp Kalmar, MRS-15 under klarblå himmel med invigningstal av bland annat kommunalrådet Johan Persson och donatorn Nynas. Nu kan de frivilliga sjöräddarna i Kalmar även göra en insats för den marina miljön vid olje- och kemikalieutsläpp.

2011 

Året inleds med ett intensivt arbete för att komma igång med byggnationen av det nya stationshuset i Tullhamnen. I slutet av maj kommer modulerna som utgör stommen till stationshuset och dessa monteras ihop. Därefter börjar stationens frivilliga med att iordningställa huset och anpassa det för verksamheten. Räddningsbåtarna flyttas till den nya kajen framför stationshuset i Tullhamnen under midsommarhelgen, då huset gjorts så pass klart att man kan flytta in. Under hösten och vintern fortsätter man arbetet med att färdigställa stationshuset och monterar båtliften till Rescue Swedbank. Under året lämnar stationen ifrån sig Rescue Don Pasqualle som avyttras.

2012 

Under våren och sommaren ligger fokus hos stationens frivilliga sjöräddare på att förutom upprätthålla den operativa verksamheten också på att färdigställa stationshuset och kajen där båtarna ligger förtöjda på sina respektive båtliftar. Under sommaren görs det sista med huset och en varm sommardag klär ett antal frivilliga sjöräddare med hjälp av en plåtslagare in huset i fasadplåt och lägger taket.

Lördagen den 25/8 äger invigningen av det nya stationshuset rum - en mycket efterlängtad dag hos de frivilliga sjöräddarna på RS Kalmar. Landshövding Stefan Carlsson håller invigningstalet och får på passande sjömansmässigt vis lossa en knop i samband med att han förklarar stationen invigd.

Till invigningen har kollegor i sjöräddningsorganisationen, våra grannstationer, personal från kontoret i Göteborg och de företag som gjort bygget av stationshuset möjligt bjudits in och de sistnämnda avtackas med varma applåder. Under dagen hålls det även öppet hus på sjöräddningsstationen och besökarna är välkomna ombord på sjöräddningsbåtarna och det finns flera prova-på-aktiviteter.

Rescue Kalmarsund kom till Kalmar i slutet av november 2012.
Rescue Kalmarsund kom till Kalmar i slutet av november 2012.
Årets sjöräddare 2012 kom från RS Kalmar. Från vänster: Marcus Hansson, Per André & Anton Kock.
Årets sjöräddare 2012 kom från RS Kalmar. Från vänster: Marcus Hansson, Per André & Anton Kock.

Under slutet av året får stationen ytterligare en räddningsbåt, en större täckt enhet. RS Kalmar som senaste åren fått allt mer och mer att göra samtidigt som det operativa behovet i mellersta Kalmarsund har ändrats under senaste tiden gör att den nya båten fyller en mycket bra funktion. Båten som får namnet Rescue Kalmarsund är en så kallad stridsbåt 90E som kommer från Försvarsmakten. Sjöräddningssällskapet har fått flera sådana båtar och placerar dem på stationer där man ännu inte fått en donation till en bättre anpassad räddningsbåt i samma storlek. Båten kom till stationen i Kalmar från stationen i Härnösand den 26 november. Tre dagar efter det att båten kom till oss hade räddningsbåten använts ca 15 effektiva timmar vid sjöräddningsuppdrag.

2013 

Året inleds med ett intensivt arbete för att iordningställa nya räddningsbåten Rescue Kalmarsund för säsongen. Även Rescue Swedbank och Rescuerunner Nils-Oskar får en ordentlig överhalning efter säsongen 2012.

Vid Sjöräddningssällskapets årsmöte på Marstrand i maj får tre av stationens frivilliga sjöräddare ta emot priset som årets sjöräddare. Detta efter en insats sommaren 2012 då man räddade livet på en tysk ensamseglare. Nomineringen lyder: "En sjöräddningsinsats som visar på frivilligheten när den är som bäst, oersättlig och osjälvisk. Rådig och korrekt agerande, med stor omsorg för både liv och egendom. Samtidigt ett lugnt och säkert handlande, som enbart uppnås av envis och trägen övning".

2014 

Året har avlöpt väl och stationens frivilliga har haft fokus på träning och skötsel av enheterna. Året sammanfattas också med mycket uppdrag, bland annat på grund av den fina sommaren. Stationen assisterar under året också räddningstjänsten vid ett flertal tillfällen då olja läckt ut i havet. Likaså assisterar man Polisen i sök efter en försvunnen kvinna, vars kropp hittas. Stationen visar också upp sig vid flera evenemang och sprider information om verksamheten.

2015 

Detta blir ett historiskt år för räddningsstationen, på många sätt. Först och främst fyller stationen 10 år, vilket firas på Sjöräddningssällskapets dag 18 juli med öppet hus, uppvisningar och öppna båtar - vilket blir mycket välbesökt. Vidare blir 2015 året med flest uppdrag och dessutom flest livräddande uppdrag där de frivilliga sjöräddarna gör skillnad på liv och död. Flera gånger under året genomförs uppdrag där utgången hade blivit tragisk om inte frivilliga sjöräddare från räddningsstationen kommit till undsättning.

- Det är vad som driver oss, att få hjälpa någon annan.

Allmänheten hälsas välkomna på Sjöräddningssällskapets dag.
Allmänheten hälsas välkomna på Sjöräddningssällskapets dag.

2016

Detta år nominerades RS Kalmar återigen till Årets Sjöräddare, efter att vi räddat livet på en kanotist i december 2015. Priset gick dock till våra södra grannar i Bergkvara, som också räddat ett liv under dramatiska omständigheter.

Under vår och vinter övade vi intensivt. Bland annat tränade vi på helikoptervinschning med Sjöfartsverkets nya räddningshelikoptrar.

Vi fick också nya grannar. Efter att Kustbevakningen flyttat till Oskarshamn stod grannfastigheten öster om oss tom, men i april invigde Sjöfartshögskolan på Linnéuniversitetet sitt "Rescue Training Center". Här skall bl a  sjömän tränas i att rädda  sig själva och varandra. Vi är förstås mycket glada att vi fått just denna  granne.

Sommaren fylldes av uppdrag, uppvisningar och övningar. 

I november utbildades två personer från RS Kalmar till instruktörer för kursen Basic SAR. Ett nytt krav fär nämligen att samtliga svenska sjöräddare skall gå denna utbildning, och kursen skall bedrivas lokalt.

Rescue Sonja Margith under namngivningscermonin Foto: RS Kalmar
Rescue Sonja Margith under namngivningscermonin Foto: RS Kalmar

2017

Tack vare en mycket generös donation från en av våra frivilliga sjöräddare fick vi en helt ny båt i Gunnel-Larssonklassen. Båten har byggnummer 8-44 och namnet "Rescue Sonja Margith". Den levererades under vårvintern och namngavs en vacker vårdag. 

I januari drog vi igång med  utbildningen Basic SAR. Eftersom  nästan alla våra frivilliga behövde gå denna nya kurs, användes de flesta av årets övningstillfällen åt att beta av kursens alla olika moment.

Förutom ett stort antal sjöräddningsuppdrag och förebyggande utryckningar hade vi återigen öppet hus på Sjöräddningens dag, vilket nu blivit tradition.

Vi fick också flera larm i samband med drunkningstillbud på kommunalt vatten. Tack vare vårt nya utalarmeringssystem kan  vi numer lättare assistera kommunal räddningstjänst vid incidenter i tex insjöar och åar. Ofta innebär detta att vi trailar vår rescuerunner till platsen.

Vår carport kommer till Foto: RS Kalmar
Vår carport kommer till Foto: RS Kalmar
Anton avtackas efter 9 år som stationsansvarig
Anton avtackas efter 9 år som stationsansvarig

2018

Under ett par kalla vårhelger byggde vi en carport där vi skall husera vår beredskapsbil och tillhörnade utrustning.

Innan sommaren tog Andreas Svensson över som Stationsansvarig efter Anton Kock.  Antons engagemang, fortsätter dock, dels  i rollen som frivillig sjöräddare i Kalmar och dels som Distriktsamordnare och Utrustningsansvarig.

Vårt Miljöräddningssläp kom till användning i samband med ett större oljeutsläpp från ett handelsfartyg i Västerviks skärgård. Länsor lades ut och kunde begränsa skadorna på miljön. 

2019

Detta år gick vår dröm sedan lång tid i uppfyllelse då vi fick en båt i Victoriaklassen. I maj fick vi  nämligen överta Rescue Kersti Hydén som kom hit från Strömstad. Samtidigt skickades vår 90-båt till sjöräddarna i Mariestad. En intensiv övningsperiod följde innan vi alla kände oss hemma i denna mycket avancerade och kompetenta båt. I maj stod också Kalmar som värd för Sjöräddningssällskapets årsmöte som hölls i Kalmarsalen.

Rescue Kersti Hydén på plats Foto: rs kalmar
Rescue Kersti Hydén på plats Foto: RS kalmar

2020

Detta blev ett mycket annorlunda år. På grund av covid-19-pandemin fick vi gå över till att till stor del  mötas digitalt. Vi övade bara i små grupper, och bitvis inte alls; allt för att minimera risken att få in smitta bland de frivilliga och därmed riskera vår beredskap. På grund av allt "hemestrande" blev 2020 ett rekordår för sjöräddningen i Sverige, men i Kalmar blev antalet uppdrag ungefär det samma som tidigare år. Det var väldigt få utländska båtar på besök här, och kanske hade detta en dämpande effekt. Säkert är att "alla" svenskar med båt verkade vara ute sommaren 2020. 
RS Kalmars frivilliga blev återigen nominerade till Årets Sjöräddare. Denna gång för insatsen där två sjöräddare från Kalmar kunde hitta två fiskare som saknades i Karlskrona skärgård.