Historiska båtar - Bernhard Ingelsson

Den 10 oktober 1944 levererades Bernhard Ingelsson - en av de första helsvetsade stålräddningskryssarna.

Reportage
Bo Svensson
Publicerad31 jan 2024 RS Torekov
Stålkryssaren Bernhard Ingelsson

Bernhard Ingelsson var en av de första helsvetsade stålräddningskryssarna. Hon byggdes 1944 av Hammarbyverken i Henriksdalshamnen i Stockholm och tjänstgjorde i Torekov 1945-1974. Båten kunde bryta is, vilket var till stor hjälp för fyrfolket på Halland Väderö och för fiskarna i Torekov.

I loggboken från 1966 kan vi läsa att man hela natten till den första februari sökte efter en båt med en person i Skälderviken och i gryningen fann man ”den saknade vid god vigör”. Båten bogserades till Arild. Klockan 12.45 var man åter i Torekov efter ett uppdrag på tjugo timmar. Från den tionde februari var Bernard Ingelsson ute och bröt is för fiskebåtarna flera gånger.

1974 flyttas Bernhard Ingelsson till Svanshall/Mölle eftersom det ansågs att kustbevakningen också skulle utföra sjöräddningsuppdrag. Stationen i Torekov lades ner.

Efter att ha varit i tjänst på flera andra stationer senare köptes Bernard Ingelsson 1996 av Sjöhistoriska museet och ligger numera på Galärvarvet i Stockholm.

Namnet Bernhard Ingelsson härrör från dåvarande VD:n för Rederi AB Kärnan, som 1916 tog initiativ till att bilda Rederi AB Transmarin.

Bernhard Ingelssons blev 1902 VD för Rederi AB Kärnan i Helsingborg, som hade grundats 1897 och som bedrev trampfart med åtta ångfartyg. Han blev så småningom majoritetsägare i rederiet. År 1916 tog han initiativ till att bilda Rederi AB Transmarin i Helsingborg. Han utnyttjade den svaga fartygskonjunkturen under första världskriget till att nybygga fartyg, vars beställare inte kunnat fullfölja inköpskontrakten. Fartygen användes i stor utsträckning för transporter av trä från Sverige till Storbritannien, med koks som returlast.

Bernhard Ingelsson var även ledamot i stadsfullmäktige i Helsingborg under många år. Han bidrog till finansieringen av Helsingborgs konserthus tillsammans med Erik Banck och Henry Dunker.

Livräddningskryssaren Bernhard Ingelsson från 1944 och lastfartyget M/S Bernhard Ingelsson från 1945 har fått sina namn efter honom.

Om stålkryssaren Bernhard Ingelsson

Levererades: 10 oktober 1944
Längd: 12,3 m
Bredd: 4,2 m
Motor: 60 hk Skandia typ 212 B
Segelarea 23,75 m² (storsegel och fock)