Insamling av pant

Insamling och omhändertagande av pant i Höga Kusten.

Reportage
RS Örnsköldsvik
Publicerad24 feb 2020 RS Örnsköldsvik

Insamling och omhändertagande av panten ger oss alla en mindre miljöpåverkan av icke nedbrytbart material, tillverkning av nya förpackningar av insamlat material samt ett värdefullt bidrag till driften av vår station.

Tyvärr så använder en del personer även våra panttunnor som skräptunnor – ett skräp som består av allsköns icke pantbart illaluktande organiskt material som manuellt måste avskiljas innan sortering av pant kan ske.

Nedan finns en spec av de ställen i Höga Kusten där det finns blå tunnor, märkta med Sjöräddningssällskapet, för insamling av pant.

Tack vare Er medverkan, har det under 2022 insamlats 89 200 st burkar och flaskor. 

Här kan Du lämna din pant:

 • Sjöräddningsstationen Örnsköldsvik.
 • Malmön, naturhamn
 • Grisslan
 • Vågön, naturhamn
 • Trysunda, gästbrygga
 • Sandviken Fiskeläge
 • Fjären, brygga
 • Ulvön, gästbrygga
 • Ulvön, butik
 • Baggviken (Mjältön), naturhamn
 • Högholmen, naturhamn
 • Västra Strängön, brygga
 • Näske, småbåtshamn
 • Skagshamn, gästbrygga
 • Övik Marina & Motor, Bonässund