Miljöräddning till sjöss

Sjöräddningssällskapet verkar alla dagar, dygnet runt för att rädda liv till sjöss. Sen 2007 har vi även arbetat för att snabbt komma till undsättning om det är miljön som drabbas.

Reportage
Sjöräddningssällskapet
Publicerad11 jul 2023
Ett miljöräddningssläp i profil
Sjöräddningssällskapet har idag 26 miljöräddningssläp.

Vid ett oljespill kan Sjöräddningssällskapet med hjälp av länsor lägga ett första förband på den marina miljön till dess att dess att Kustbevakningens saneringsfartyg anländer. 2007 drev frivilliga sjöräddare igång satsningen som fortfarande är aktiv idag. 

Miljöräddningssatsningen bygger på samma grund som resten av vår verksamhet, med ett hjärta för havet, de som lever och verkar i och på det.

Sammanlagt 6000 meter länsor 

Idag har vi 26 miljöräddningssläp med totalt omkring 6000 meter länsor strategiskt fördelade runt om i Sverige. Släpen är utplacerade efter en riskanalys för att resurserna ska finnas tillgängliga där det är störst risk för utsläpp.

Varje släp är utrustat med 200–400 meter länsor som vid ett utsläpp kan ringa in området så att utsläppets spridning begränsas. Släpen är även utrustade med 20 meter absorberingsläns. 

En högsjöläns hindrar oljan från att spridas
Länsarna hindrar spridning av olja på vattenytan. Foto: Bert-Ola Lindros

 

Tillsammans agerar vi för ett hållbarare båtliv 

Alla miljökatastrofer vittnar om en och samma sak; att samhällets resurser måste samverka. Vi agerar inte på egen hand utan på uppdrag av Kustbevakningen som är den myndighet som är ansvarig vid oljeutsläpp i svenska vatten. 

Vi har en hög beredskap och flexibel tillgänglighet och kan därför vara snabbt på plats när det gäller. Att agera fort när det kommer till miljöräddning kan i många fall vara avgörande. Olja sprider sig snabbt och kan få förödande konsekvenser för den marina miljön. Saneringsarbetet för den olja som når land efter det att ett eventuellt räddningstjänstarbete är över ansvarar kommunen för.

Spiller du olja i havet är det därför viktigt att du larmar och informerar. Ett litet spill bidrar ofta till en stor helhet, framför allt i tätt trafikerade områden.