Övning med Sjöfartsverkets helikopter

Under onsdagen fick de frivilliga sjöräddarna på RS Öregrund en förfrågan att öva tillsammans med Sjöfartsverkets helikopter.

Nyhet
Sjöräddningssällskapet
Publicerad5 jul 2023 RS Öregrund
Frivillig sjöräddare vinschas från räddningsbåt upp till Sjöfartsverkets helikopter

Rescue Olof Wallenius bemannas med jourlaget och går ut i Öregrunds grepen där helikoptern möter upp sjöräddarna. När helikoptern ligger ovanför båten vinschas en ytbärgare ner som fäster personen som ska upp till helikoptern i en sele. 

I två turer vinschas därefter två sjöräddare upp från båtens akterdäck upp till helikoptern. 

Frivillig sjöräddare i väntan på att vinschas upp till Sjöfartsverkets helikopter

Vinschning i 12 knop

Bästa förutsättningarna för en lyckad vinschning är en stabil gång för både helikopter och sjögående enhet. Helikoptern bestämmer farten som i det här fallet är 12 knop i rak kurs, därefter följer båten i samma fart. På så sätt är det lättare för de båda enheterna att behålla en jämn position i förhållande till varandra. 

Vanligt förekommande övning

Den svenska sjöräddningen bygger i stor del på samverkan mellan flera aktörer. Att öva tillsammans med både helikoptrar och andra organisationers sjögående enheter är därför centralt för att vi tillsammans ska kunna rädda liv. 

Fakta om Sjöräddningshelikoptrar

Helikopterverksamheten ligger under Sjöfartsverket som ansvarar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning. Sammanlagt finns det sju helikoptrar utplacerade på Sjöfartsverkets baser i Umeå, Norrtälje, Kristianstad, Visby och Göteborg. Mer information om helikoptrarna finns att läsa på Sjöfartsverkets hemsida.